• Personal

Jag som driver Porsenkliniken heter Camilla Porsenklev och är leg. sjuksköterska och vidareutbildad till distrikssköterska. Våren 2012 utbildade jag mig via Paramedical School of Beauty i samarbete med Akademikliniken till medicinsk hud- och laserterapeut, certifierad Restylanebehandlare samt diplomerad lymfflödesmassör. Sedan Maj -16 är jag ceritifierad enligt Estetiska injektionsrådet som verkar för att öka säkerheten kring estetiska injektionsbehandlare och som endast certifierar legitimerad sjukvårdspersonal så som tandläkare, sjuksköterskor samt läkare.

Som legitimerad sjuksköterska lyder jag under Hälso- och sjukhuslagen där patientsäkerheten sätts i första rummet och jag har även skyldighet att journalföra och dokumentera behandlingarna - allt för Din säkerhet. Även om erbjudna behandlingar extremt sällan resulterar i kraftigare biverkningar finns det dock en liten risk för kraftigare svullnad, allergiska reaktioner och tom infektioner. I händelse av beskrivna reaktioner är jag delegerad att bedöma och behandla dessa tillstånd i samråd med ansvarig läkare Ali Hajimirsadeghi, specialistläkare i kardiologi samt invärtes medicin, grundare av Hagakliniken och som även utbildar inom estetiska injektioner. Porsenkliniken har tecknat patientförsäkring i Salus Ansvar.